Przejdź do treści

Oferta Kancelarii

Nasze Usługi

Pełna księgowość

Zakres obsługi podstawowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do urzędu skarbowego.

Cena od 800 zł

Uproszczona księgowość

Zakres obsługi podstawowej:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów
  i rozchodów (PKPiR);
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do urzędu skarbowego.

Cena od 300 zł

Kadry i płace

Zakres usług:

 • zgłoszenie nowego pracownika do ZUS;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US i ZUS;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT11/PIT40/PIT4R/PIT8AR.

Cena od 60 zł

Legalizacja pracy i pobytu

Zakres usług:

 • przygotowanie i składanie na podstawie pełnomocnictwa Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
 • przygotowanie pozwolenia na pobyt czasowy;
 • przygotowanie dokumentacji do karty rezydenta długoterminowego;
 • przygotowanie dokumentacji do Karty Polaka;
 • przygotowanie wniosku;
 • wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Wycena indywidualna

Szukasz specjalistów
od księgowości oraz kadr i płac?

Napisz, zadzwoń do nas w sprawie wyceny:

Formularz na strony mruffka

Ty dbasz o swój biznes, a my o Twoje finanse.