Przejdź do treści

KSeF – Krajowy System e-Faktur #1

 • KSeF – Krajowy System e-Faktur #1

  laptop zdjecie na blog

  Z dniem 1 lipca 2024 wchodzi w życie obowiązek stosowania się do przepisów związanych z Krajowym Rejestrem e-Faktur (KSeF).

  Kogo będzie obejmował korzystania z systemu KSeF?

  Obowiązek obejmuje wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych rozliczających podatek VAT, jak i tych z podatku VAT zwolnionych, przy czym tych drugich obowiązek przesyłania faktur do KSeF będzie obowiązywać dopiero od 01.01.2025 r. Obowiązek dotyczy faktury wystawianych na podmioty gospodarcze, faktury wystawiane na osoby fizyczne nieprowadzące działalności, nie będą trafiać do systemu KSeF.

  Czym jest Krajowy System e-Faktur?

  Krajowy System e-Faktur to narzędzie do wystawiania faktur oraz platforma do odbierania faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Pierwszą z funkcji tj. narzędzie do wystawiania faktur, wielu z nas przedsiębiorców, zapewnia sobie korzystając z dostępnych na rynku narzędzi, niektórzy mają wdrożone kompleksowe oprogramowanie do zarządzania firmą gdzie wystawiają faktury, prowadzą gospodarkę magazynową, czy rozliczają płatności.

  Czy zatem trzeba będzie przenieść się z wystawianiem faktur do KSeF? 

  W dalszym ciągu będziemy mogli wykorzystywać oprogramowanie z którego dotychczas korzystaliśmy, nasza Kancelaria dostarcza swoim klientom oprogramowania, które już ten system posiadają i umożliwiają wysyłkę wystawionych faktur do Krajowego Systemu e-Faktur.

  W kolejnych aktualnościach będziemy podawać kolejne informacje dotyczące tego systemu: