Przejdź do treści

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

  • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

    dom zdjecie na blog

    31 sierpnia 2023 r. weszło w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu. Nowe zasady będą dotyczyły nabycia na rynku wtórnym i nie obejmą sprzedaży dokonanych przed tą datą (Dz. U. poz. 1463).

    Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym będzie osoba fizyczna lub osoby fizyczne, i żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

    Ze zwolnienia będą też mogły skorzystać osoby, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% oraz zostały nabyty w drodze dziedziczenia.